OVER HET ACTIVE FANS & HEALTHY FOOTBALL LEAGUE PROGRAMMA

OVER HET ACTIVE FANS & HEALTHY FOOTBALL LEAGUE PROGRAMMA

Het Active Fans programma is een initiatief van het European Football for Development Network (EFDN) en wordt gefinancierd door het Erasmus+ Sport Fonds. Active Fans is tweejarig voetbal en gezondheidsprogramma, dat in februari 2018 van start is gegaan.

Het Active Fans programma promoot de rol van sport en bewegen voor je gezondheid, maar promoot ook de rol die sport kan spelen bij het creëren van gelijke kansen en sociale integratie in de maatschappij. Het project richt zich op een doelgroep die vaak moeilijk te bereiken is door sportclubs. Het doel is om mensen meer te laten bewegen, maar ook om de maatschappelijke betrokkenheid van de doelgroep te vergroten.

9 CLUBS UIT 6 LANDEN

EFDN werkt samen met negen voetbalclubs uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Duitsland, Hongarije aan de ontwikkeling en uitvoering van het Active Fans programma. Het Active Fans programma is gebaseerd op de methodologie van het Football Fans in Training (FFIT) programma. Het FFIT programma is mede-ontwikkelt door het onderzoeksteam van de Universiteit van Glasgow.

inspireren tot een gezondere levensstijl  

Het Active Fans programma loopt van tot juni 2020 en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methodes op het gebied van het gebruik van voetbal voor fit-programma’s, zoals het meer bewegen en gezonder leven voor de 35+ doelgroep (m/v). Met behulp van het Active Fans programma krijgen de deelnemers de kans om meer te leren over gezonde voeding en gezonde levensstijl. En ervaren ze doormiddel van sporten hoe een gezonde levensstijl je energielevels op een positieve manier kan beïnvloeden.

In de afgelopen jaren hebben verschillende clubs en organisaties in Europa methodes ontwikkeld voor soort gelijke programma’s die beweging en een gezonde levensstijl bevorderen. Het doel van het EFDN Active Fans programma is om de krachten te bundelen en om één gezamenlijke Europese methode te ontwikkelen en te implementeren.

 HET OPZETTEN VAN EEN EUROPESE HEALTHY FOOTBALL LEAGUE

Aan de hand van het Active Fans programma zal er een online competitie in de vorm van de Healthy Football League worden opgezet. De Healthy Football League motiveert deelnemers om gezonde levenskeuzes te maken en fans de mogelijkheid te bieden om zo de ‘gezondste’ club van Europa te worden. ‘Spelers’ kunnen in de online app punten verdien voor hun club door middel van het maken van gezonde keuzes. Punten kunnen ook nadat deelnemers het 12-weekse programma hebben afgerond, verdiend worden

Door middel van het gebruiken van de website en de app kunnen deelnemers hun trainingen bijhouden. Hoe meer ze trainen, des te meer punten ze scoren. Op deze manier kunnen ze het opnemen tegen supporters van andere clubs. Het Active Fans programma zal worden getest in negen steden in zes Europese landen. Elk club heeft zijn eigen Healthy Football League activiteiten.

WAT IS ACTIVE FANS?

Het doel van Active Fans is om mannen en vrouwen boven de 35 jaar aan het bewegen te krijgen en om gezonde keuzes te laten maken. Het programma, gefinancierd door het Erasmus+ Sport fonds, wordt gecoördineerd door EFDN en door negen partners uitgevoerd. De partners zijn de Fulham FC Foundation, Vitesse Betrokken, Bayer 04 Leverkusen, Rangers FC Foundation, Ferencvaros TC, PSV Foundation, Feyenoord Rotterdam, KAA Gent en Valerenga Fotball.

Met het Active Fans programma leren deelnemers meer over gezonde voeding, volgen ze trainingsschema’s en voelen ze meteen de voordelen van een gezondere leefstijl. Met het Active Fans programma worden sociale cohesie en solidariteit binnen sport gepromoot, waarden die breed worden uitgedragen in Europa.

Verschillende clubs in Europa hebben al methodes ontwikkeld voor soortgelijke programma’s. Het doel is om een gezamenlijke gebruiksvriendelijke, kosten efficiënte, en innovatieve methode te ontwikkelen die door alle geïnteresseerde Europese clubs gebruikt kan worden. De Active Fans methode is gebaseerd op de Football Fans in Training (FFIT) methode, welke is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Universiteit van Glasgow samen met het SPFL fonds. De methode is onder andere gebaseerd op data van o.a. het Nutrition & Dietetic Department, de NHS, en verschillende Men’s Health klinieken. De ontwikkeling van het FFIT programma is o.a. beschreven in Grey et al (2013) en in Wyke et al (2015) en Hunt et al (2014) worden de resultaten en evaluatie van het programma beschreven.

De programma doelen zijn na een zorgvuldig consulatie proces vastgesteld door alle projectpartners en omvatten ook mogelijke uitdagingen waar de partner organisaties tegen aan zouden kunnen lopen. In het consultatie proces is gebleken dat de doelgroep 35+ een goede doelgroep zou zijn, aangezien deze moeilijk te bereiken is door sportclubs etc.

De verschillende doelen die worden genoemd zijn o.a. dat meer mensen uit de doelgroep gaan sporten of bewegen; de Europese richtlijnen met betrekking tot de HEPA (Health-Enhancing Physical Activities) richtlijnen promoten; en sociale inclusie van deelnemers te vergroten door middel van innovatieve sport methodes bij verschillende stakeholders in landen binnen Europa.

UITVOERING VAN ACTIVE FANS

Het Active Fans programma, dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ Sport fonds, is in februari 2018 van start gegaan. De activiteiten van het Active Fans programma worden uitgevoerd over een periode van 24 maanden.

ONTWIKKELING VAN EEN ACTIVE FANS / HEALTY FOOTBALL LEAGUE METHODOLOGIE, HANDLEIDING, WEBSITE EN APP.

Om het programma zo succesvol uit te voeren en om de impact van het programma te registreren, is de Healthy Football League methode ontworpen. Door middel van een handleiding, website en een app worden belangrijke factoren geïdentificeerd om zo het programma succesvol uit te voeren. Dit wordt gedaan door feedback van deelnemers, stakeholders en andere partners te verzamelen.

Door het verzamelen van data met de online hulpmiddelen en de hulp van sportclubs en andere stakeholders, is het project een nieuwe en innovatieve manier om meer mensen aan het sporten te krijgen en om mensen meer bewust te maken van de voordelen van een gezonde levensstijl.

In de Active Fans / Healthy Football League handleiding (en op de website en in de app) vind je o.a. informatie over de aanpak, zoals hoe het beste potentiële kandidaten te bereiken en te motiveren; planning van activiteiten (dagelijks/wekelijks/avonden/weekenden); het aantal benodigde vrijwilligers en eventuele gewenste ervaring van vrijwilligers); de aanbevolen activiteiten om de gewenste uitkomsten te bereiken; welke partners en stakeholders nodig zijn om het programma succesvol uit te voeren.

EFDN

WIE ZIJN WE?

Het European Football for Development Network (EFDN) is een netwerk dat bestaat uit maatschappelijk betrokken betaald voetbalclubs die willen samenwerken op Europees niveau om de kwaliteit en impact van hun lokale projecten te vergroten.

Deze samenwerking biedt een netwerk van kennis en een diversiteit aan methodes die de lokale sociale projecten en het maatschappelijke verantwoord ondernemen van de clubs ten goede komt. De doelstellingen van ons netwerk zijn om de kracht van voetbal als instrument in te zetten om sociale maatschappelijke projecten te promoten, kennis te delen en nieuwe mogelijkheden voor onze leden te creëren.

Het netwerk bestaat momenteel uit meer dan 90 clubs uit 29 Europese landen die profiteren van onze officiële strategische partnerschappen met FARE (Football Against Racism Europe), CAFE (Centre for Accessibility in Europe), Social Football Club Alliance, European Healthy Stadia Network, European Club Association en de UEFA Foundation for Children.

WAAROM BESTAAT HET NETWERK?

Voetbal en sport in het algemeen worden steeds meer gebruikt en erkend als een instrument voor de sociale ontwikkeling van mens en maatschappij. Voetbalclubs kunnen mensen bereiken die voor andere organisaties moeilijk bereikbaar zijn en kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. De maatschappelijke activiteiten van betaald voetbalclubs biedt mensen van verschillende achtergronden en culturen waardevolle handvatten om hun eigen leven structureel te veranderen. De programma’s van EFDN en haar netwerkleden dragen bij aan een positieve sociale verandering op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Voetbal heeft de kracht om mensen te ondersteunen op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkloosheid en het promoten van tolerantie. De maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs kunnen de individuele ontwikkeling van deelnemers versterken, het zelfvertrouwen vergroten en belangrijke waarden als teamgeest, Fairplay en verantwoordelijkheid bijbrengen. Onze programma’s leren jongeren hoe zij moeten omgaan met succes en mislukking, om problemen op te lossen, gedeelde normen en waarden te accepteren en om een rolmodel te worden in hun wijk.

HOE DOEN WE DAT?

Het doel van het netwerk is om kennis en ervaringen uit te wisselen op internationaal niveau om zo de kwaliteit en de impact van lokale én internationale maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs te promoten en te verbeteren. Dit doen we onder andere door Europese uitwisselingen voor medewerkers, vrijwilligers en deelnemers te organiseren. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een internationale kennisconferentie, onderhouden we een online kennisplatform en ontwikkelen we Europese projecten die aansluiten bij de lokale projecten van onze leden.

EFDN stelt haar leden in staat om samen te werken met collega’s uit andere Europese landen en om samen te innoveren op het gebied van voetbal gerelateerde maatschappelijke projecten. Zo zorgen wij ervoor dat de jongeren en volwassenen in een achterstandsituatie de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen in de wereld van vandaag.

De Pan-Europese projecten van EFDN zijn gericht op het ontwikkelen en delen van innovatieve activiteiten, projecten en methodieken op het gebied van sociale cohesie, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, stadiontoegankelijkheid, duurzaamheid en nog veel meer. Dit biedt de projectpartners de mogelijkheid hun lokale maatschappelijke projecten verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

Monitoring & Evaluatie een belangrijk onderdeel binnen alle EFDN partnerschappen, hierdoor zijn wij in staat om de impact en waarde van onze maatschappelijke project vast te stellen.

EFDN organiseert momenteel de volgende activiteiten:

  • Twee keer per jaar inspirerende netwerkbijeenkomsten
  • Ontwikkeling, uitvoering en communicatie van internationale jongeren- en stafuitwisselingsprojecten
  • Ontwikkeling, uitvoering en communicatie van verschillende pan-Europese programma’s
  • Ontwikkeling en onderhouden van een online leerplatform
  • Ontwikkeling van Europese Monitoring & Evaluatie richtlijnen voor maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs
  • Ontwikkeling en promotie van de #Morethanfootball actie weken
  • Het delen van kennis doormiddel van interviews met CSR-partners

Door middel van voetbal kun iemands leven veranderen. Daarom willen wij Europese clubs, competities en verenigingen inspireren om meer maatschappelijk betrokken te zijn in hun omgeving en om samen te werken met onze netwerkpartners uit de ontwikkelings- en voetbalwereld.

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE.